Anja Laan

Anja Laan

Kwalificaties

Klinisch Psycholoog39917712725
Psychotherapeut59917712716
GZ-psycholoog39917712725
Cognitief gedragstherapeut VGCt
MBT basistherapeut

Lidmaatschap

Lid NVGZp
Lid VGCt
Lid MBT Nederland
Lid Vereniging EMDR
Lid Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

Anja Laan heeft van 1993 tot 2000 gezondheidspsychologie gestudeerd in Tilburg. Daarvoor werkte zij enkele jaren in de reclamewereld. Vanaf 2000 is ze gaan werken als beleidsmedewerker wetenschappelijk onderzoek in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en gaf ze sturing aan verschillende zorginhoudelijke projecten. Ze deed promotieonderzoek naar gehechtheid en emotieregulatie bij volwassenen.

In 2009 startte zij als behandelaar en gaandeweg specialiseerde zij zich tot GZ-psycholoog/ Klinisch psycholoog/ psychotherapeut. Ze werkte met cliënten met zeer uiteenlopende problematiek, zowel klinisch als ambulant. Haar interesse en activiteiten bleven, naast het psychotherapeutisch behandelen, eveneens gericht op beleid en management van goede inhoudelijke zorg.

Haar specialisatie ligt op het gebied van emotie regulatieproblemen, trauma en persoonlijkheid. Psychotherapie heeft altijd haar voorkeur gehad en het contact met de medemens staat voor haar centraal.

Sinds 2017 werkt Anja in een vrijgevestigde praktijk. Belangrijke kernwaarden van Anja zijn verbinding, respect, integriteit, nieuwsgierigheid, transparantie, humor, creativiteit, doelgerichtheid en betrouwbaarheid.

Anja Laan werkt als cognitief gedragstherapeut en indien meer passend vanuit een psychodynamisch kader, zowel kortdurend, klachtgericht alsook langer durend, waarbij de relatie tussen de therapeut en de cliënt het middel is om problemen op te lossen of te verbeteren. Ze werkt met behulp van schematherapie, mentalisatie bevorderende therapie, EMDR en technieken uit de emotionally focused psychotherapie.

  • Regelmatig bezoeker van wetenschappelijke congressen en symposia.
  • Regelmatig deelnemer aan vakinhoudelijke, gecertificeerde trainingen.
  • Deelnemer aan intervisiegroepen.
  • Deelnemer aan kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen.

Het GGZ kwaliteitsstatuut vindt u hier.