Mariël Holtermans

Mariel Holtermans

Kwalificaties

GZ-psycholoog BIG regnr.:39922403425
GZ Psycholoog in opleiding tot psychotherapeut Radboud Centrum Sociale wetenschappen

2009 - 2013
Psychologie en Geestelijke Gezondheid, Klinische Psychologie; Universiteit van Tilburg

2015 - 2016
Diploma Gezondheidszorg-psycholoog, volwassenen & ouderen BIG registratienr.

2021 – december 2023 (verwachte einddatum)
GZ Psycholoog in opleiding tot psychotherapeut bij RCSW (verkort traject)

In 2013 studeerde zij cum laude af in de klinische psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Sindsdien is zij werkzaam geweest als individueel- en groepsbehandelaar (in Specialistische en Basis GGZ) van volwassenen in een praktijk in Oost Brabant, waar zij haar opleiding tot GZ-psycholoog volgde.

Na een tijd in een psychiatrische instelling gewerkt te hebben (behandeling van jongvolwassenen met psychiatrische problematiek) besloot zij dat het werken in een kleinschalige setting haar het beste ligt. Tevens doceerde zij een aantal vakken in de bachelor en master van de opleiding psychologie in Tilburg.

Mariël heeft sinds 2016 een registratie als GZ-Psycholoog. In januari 2021 is zij gestart met de verkorte opleiding tot psychotherapeut binnen het RCSW in Nijmegen en zij is vanaf 01-01-2021 werkzaam bij PPV-opleiding, locatie Vught.

Haar visie op behandeling is integratief; zij werkt niet vanuit één strikt kader maar integreert verschillende visies en behandelmethoden, in afstemming op de persoon en diens problematiek. Zij probeert zo min mogelijk vanuit het ziekte/stoornis-denken te werken, maar de sterke kanten van de persoonlijkheid in kaart te brengen en te gebruiken als leidraad in de behandeling. Zij werkt o.a. klachtgericht (vanuit de visie van cognitieve gedragstherapie, EMDR en mindfulness) en persoonsgericht (psychodynamische en cliëntgerichte visie).

Beeldbellen is tot nader order mogelijk via de volgende link:https://theasikkema.clientenlogin.nl/