** 2019 In december 2019 heeft Dorine Heiden haar opleiding tot psychotherapeut met goed gevolg afgesloten.

** 2019 In 2019 is er een samenwerkingsverband aangegaan met het Willemshuys voor het opleiden van psychotherapeuten

** 2019 In 2019 is er een samenwerkingsverband aangegaan met het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen in Nijmegen voor het opleiden van psychotherapeuten. Er bestond al een samenwerking met Rino-Zuid

** 2019 In februari 2019 is onze geliefde college Ina Krijgsman na een ziekbed van enkele maanden overleden

** 2018 In december 2018 heeft Dorine Heiden haar opleiding tot psychotherapeut vervolgd bij Psychologenpraktijk Vught in verband met de ernstige ziekte van onze collega Ina Krijgsman. Ze was hiervoor in opleiding in Oisterwijk.

** 2017 In april 2017 is Drs. Eva Mulders, psychologe, haar opleiding tot psychotherapeut gestart.

** 2017 In april heeft Drs. Joanie Hamacher haar opleiding met goed gevolg afgesloten.

** 2017 In januari 2017 is Drs. Jolanda Poelakker, psychologe, haar opleiding tot psychotherapeut gestart.

** 2017 In januari 2017 is Drs. Marijke Verhoeven, Klinisch psychologe, begonnen als praktijkopleider.

** 2016 In de loop van 2016 is de praktijk met positief resultaat gevisiteerd door de LVVP, NIP en door Rino Zuid.

** 2015 In januari 2015 is Drs. Marit Boven, psychologe, haar opleiding tot psychotherapeut gestart.

** 2014 In 2014 heeft Drs. Laura Merillas – DeFuentes de opleiding tot psychotherapeut met goed gevolg afgesloten.

** 2013 In december heeft Drs. Mark Bakker de opleiding tot psychotherapeut met goed gevolg afgesloten.

** 2013 In april is Drs. Joanie Hamacher, psychologe, gestart met haar opleiding tot psychotherapeut.

** 2012 Reeds enige jaren maakt Psychologenpraktijk Vught gebruik van een interactieve website om de gegevensuitwisseling tussen cliënt en behandelaar te bevorderen. In 2012 krijgen wij de mogelijkheid om via Telepsy een aantal gelicenceerde vragenlijsten online af te nemen en de resultaten ook terug te koppelen naar de cliënt.

** 2012 In september 2012 is Psychologenpraktijk Vught Opleiding gevisiteerd door Rino zuid. Resultaat hiervan is dat er een erkenning als opleidingsinstelling is voor een periode van vier jaar.

** 2011 Per 1 januari 2011 is Psychologenpraktijk Vught Opleiding een samenwerking aangegaan met de Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman in Oisterwijk. Mevrouw Krijgsman werkt als praktijkbegeleider in de opleiding voor psychotherapie.

** 2010 Per 1 januari 2010 is Psychologenpraktijk Vught Opleiding erkend als opleidingsplaats voor psychotherapie. Vanaf die tijd worden twee ervaren psychologen en VGCt geregistreerde gedragstherapeuten verder opgeleid tot psychotherapeut.