Tarieven

De vergoeding van de GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De GGZ was tot 2022 onderverdeeld in de Generalistische Basis-GGZ en in de Gespecialiseerde GGZ, en is daarna vervangen door het Zorgprestatiemodel.

Zorgprestatiemodel

De nieuwe bekostiging van de geestelijke GZ in 2022

Het GGZ zorgprestatiemodel vindt u hier

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar.

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

- Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut of een GZ-psycholoog hebben ieder hun eigen tarieven.

- Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.

- De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.

- De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij naast een verwijsbrief van uw huisarts uw verzekeringsgegevens nodig. Tevens dienen wij voor aanvang van de behandeling uw identiteit vast te stellen en BSN (Burgerservicenummer) vast te leggen.

Partner-relatiebehandeling, gezinsproblematiek en arbeidsgerelateerde problematiek wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Wel is er vergoeding mogelijk voor een partner die als onderdeel van de behandeling meekomt voor een aantal sessies.

Bent u verzekerd bij een maatschappij waarmee uw behandelaar een overeenkomst heeft, dan krijgt u de behandeling meestal volledig vergoed afgezien van het eigen risico. (zie ook onder zorgverzekeraars voor een overzicht van afgesloten contracten per behandelaar).

Het verplichte eigen risico bedraagt in 2024 € 385,- per jaar tenzij u met uw zorgverzekeraar een hoger bedrag bent overeengekomen. Is uw eigen risico nog niet opgebruikt op het moment dat uw behandelaar de behandeling declareert bij uw verzekering, dan factureert uw zorgverzekeraar het (resterende) eigen risico aan u.

Bent u verzekerd bij een maatschappij waarmee uw behandelaar onverhoopt geen overeenkomst heeft dan krijgt u mogelijk toch een gedeelte vergoed via de restitutieregeling. U ontvangt van ons de nota en u betaalt deze zelf. Het bedrag declareert u vervolgens bij uw zorgverzekeraar. Uit uw polis blijkt hoeveel u van het bedrag terugkrijgt.

Op de pagina Zorgverzekeraars vindt u de namen van de ziektekostenverzekeraars waarmee psychologen van Psychologenpraktijk Vught een contract hebben.

No-show

Het no-show tarief is € 65. Als u niet op de afspraak verschijnt zonder of met te late afmelding rekenen wij het no-show tarief. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Leertherapie en supervisie

Thea Sikkema is erkend als leertherapeut en supervisor. (o.a. voor de VGCt). Het tarief bedraagt € 125,- per sessie.

Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt

Betaalt u de behandeling (deels) zelf, dan kunt u de details bespreken met betreffende behandelaar. Indien er sprake is van coaching wordt er een offerte gemaakt op basis van de geschatte duur, noodzakelijke verslaglegging ed. Het tarief per zitting wordt in onderling overleg vastgesteld. Uw zorgverzekeraar vergoedt coaching niet.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de aanvullende vergoedingen van de diverse verzekeringen kunt u de website bezoeken.