Tarieven

De vergoeding van de GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De GGZ is onderverdeeld in de Generalistische Basis-GGZ en in de Gespecialiseerde GGZ.

Hierin worden mensen met lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek behandeld. De zorgvraagzwaarte bepaalt welke zorg iemand krijgt.

De Generalistische Basis-GGZ en bestaat uit vier zogeheten prestaties: Kort, Middellang, Intensief en Chronisch. Allen worden vergoed vanuit de basisverzekering als u een naturapolis heeft en uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Als de behandelaar geen contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar dan wordt de behandeling vergoed voor 60% tot 80%. Als u een restitutiepolis heeft mag u elke behandelaar kiezen die u wilt en krijgt u een 'marktconforme' vergoeding. Vraag bij uw verzekeraar na welk percentage dat is.

Marloes Schmeitz behandelt hoofdzakelijk in de Generalistische Basis GGZ.

Theo Adriaens, Thea Sikkema, Eva Mulders, Jolanda Poelakker en Dorine Heiden behandelen hoofdzakelijk in de Specialistische GGZ. Indien u een afspraak heeft met een van deze therapeuten dan heeft u in de regel een verwijzing voor de Specialistisch GGZ nodig van uw huisarts/verwijzer.

Dit is veelal meer langdurige zorg die is gericht op cliënten met meer complexe psychische klachten.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij naast een verwijsbrief van uw huisarts uw verzekeringsgegevens nodig. Tevens dienen wij voor aanvang van de behandeling uw identiteit vast te stellen en BSN (Burgerservicenummer) vast te leggen.

Partner-relatiebehandeling, gezinsproblematiek en arbeidsgerelateerde problematiek wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Wel is er vergoeding mogelijk voor een partner die als onderdeel van de behandeling meekomt voor een aantal sessies. Ook de zogeheten aanpassingsstoornis komt niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Bent u verzekerd bij een maatschappij waarmee uw psychotherapeut een overeenkomst heeft, dan krijgt u de behandeling meestal volledig vergoed afgezien van het eigen risico. (zie ook onder zorgverzekeraars voor een overzicht van afgesloten contracten per behandelaar).

Het verplichte eigen risico bedraagt in 2020 € 385,- per jaar tenzij u met uw zorgverzekeraar een hoger bedrag bent overeengekomen. Is uw eigen risico nog niet opgebruikt op het moment dat uw behandelaar de behandeling declareert bij uw verzekering, dan factureert uw zorgverzekeraar het (resterende) eigen risico aan u.

Bent u verzekerd bij een maatschappij waarmee uw behandelaar onverhoopt geen overeenkomst heeft dan krijgt u mogelijk toch een gedeelte vergoed via de restitutieregeling. U ontvangt van ons de nota en u betaalt deze zelf. Het bedrag declareert u vervolgens bij uw zorgverzekeraar. Uit uw polis blijkt hoeveel u van het bedrag terugkrijgt.

Behandelaars in zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ declareren de zorg in de vorm van een DBC: Diagnose Behandel Combinatie. Dit betekent dat de vergoeding wordt bepaald op basis van de diagnose, de directe tijd (het directe contact in de spreekkamer) en de indirecte tijd (tijd voor administratie, verslaglegging, overleg).

Als u van de zorgverzekeraar het overzicht van de factuur krijgt dan zult u deze gegevens terugvinden. Als u bijvoorbeeld van de afspraak van een uur maar 45 minuten 'binnen' bent geweest, dan is 15 minuten indirecte tijd gefactureerd. Behandeltijden liggen altijd tussen minimale en maximale grenzen (bv 250 - 800 minuten). Het bedrag tussen deze behandeltijden is dan hetzelfde. Als u bijvoorbeeld 5 gesprekken van een uur (=300 minuten) heeft gehad, dan is het factuurbedrag hetzelfde als wanneer u 13 gesprekken (=780 minuten) zou hebben gehad (in dit geval bij de DBC Depressie).

Voor een overzicht van de meest gehanteerde door de NZA landelijk vastgestelde tarieven klik hier.

Op de pagina Zorgverzekeraars vindt u de namen van de ziektekostenverzekeraars waarmee psychologen van Psychologenpraktijk Vught een contract hebben.

Leertherapie en supervisie

Theo Adriaens en Thea Sikkema zijn erkend als leertherapeut en supervisor. (o.a. voor de VGCt). Het tarief bedraagt € 80,- per sessie.

Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt

Betaalt u de behandeling (deels) zelf, dan kunt u de details bespreken met betreffende behandelaar.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de aanvullende vergoedingen van de diverse verzekeringen kunt u de website bezoeken.