Thea Sikkema

Thea Sikkema

Kwalificaties

Klinisch psycholoog NIPBIGnr. 99047613025
PsychotherapeutBIGnr. 09047613016
GZ-psycholoogBIGnr. 99047613025
Cognitief gedragstherapeut VGCt
Supervisor van de VGCt
Leertherapeut van de VGCt
Practitioner EMDR

Lidmaatschap

Lid LVVP
Lid VGCt
Lid vereniging voor EMDR
KvK nummer: 17254035

Thea Sikkema heeft van 1981 tot 1987 klinische- en ontwikkelingspsychologie gestudeerd in Groningen. Daarna heeft ze zich verder gespecialiseerd tot klinisch psycholoog/ psychotherapeut. Thea is sinds 1988 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, aanvankelijk in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, daarna in een psychiatrisch ziekenhuis, en vervolgens enkele jaren in de kinder en jeugd psychiatrie.

Sinds 1999 werkt ze in een vrijgevestigde praktijk en in 2003 heeft ze samen met Marloes Schmeitz en Theo Adriaens Psychologenpraktijk Vught opgericht.

Thea Sikkema werkt als cognitief gedragstherapeut zowel kortdurend, klachtgericht alsook langer durend gericht op veranderingsprocessen in gedragspatronen die al langer bestaan, met behulp van onder meer schematherapie. Bij traumagerelateerde klachten maakt ze gebruik van EMDR. Bij de behandeling van relatieproblemen bij (echt)paren maakt ze gebruik van technieken uit de Emotionally Focussed Therapie.

Sinds 2006 werkzaam als supervisor en als leertherapeut voor de VGCt. Enkele kernwaarden van Thea Sikkema zijn humor, relativeringsvermogen, integriteit, transparantie en doelgerichtheid.

Beeldbellen is tot nader order mogelijk via de volgende link:https://theasikkema.clientenlogin.nl/

  • Regelmatig bezoeker van wetenschappelijke congressen en symposia
  • Lid supervisor van de VGCT
  • Deelname aan intervisiegroep en toetsing
  • Visitatie door de LVVP
  • Visitatie door Rino zuid en het RCSW: Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen in verband met het opleiden van psychotherapeuten.

Het GGZ kwaliteitsstatuut vindt u hier.