Theo Adriaens

Theo Adriaens

Kwalificaties

Klinisch psycholoogBIGnr. 79042880416
GZ-psycholoogBIGnr. 59042880425
PsychotherapeutBIGnr. 79042880416
Cognitief Gedragstherapeut VGCt
Supervisor VGCt
Leertherapeut VGCt

Lidmaatschap

Lid/ supervisor van de VGCt.
Lid LVVP

Theo Adriaens volgde zijn psychologieopleiding in Tilburg van 1972 tot 1978. Vanaf 1979 tot 2008 werkte hij in de verslavingszorg zowel klinisch alsook vanaf 1994 poliklinisch. Hier heeft hij zich hoofdzakelijk beziggehouden met groeps- en individuele therapie. Ook intake en psychodiagnostiek vormden een belangrijk onderdeel van zijn taken.

Naast het uitvoerende, cliƫntgerichte werk was hij als leidinggevende werkzaam als hoofd behandeling in zowel de kliniek als in de polikliniek.

Vanaf 1998 was hij hoofdzakelijk uitvoerend werkzaam als psychotherapeut in de ambulante verslavingszorg in 's-Hertogenbosch. Zijn therapeutische oriƫntatie is hoofdzakelijk gedragstherapeutisch waarbij cognitieve therapie een belangrijke plaats inneemt. De benadering is bij voorkeur klachtgericht en vaak blijven behandelingen tamelijk kort.

Sinds oktober 1994 is hij parttime werkzaam als vrijgevestigd psychotherapeut in Vught. Vanaf 2003 is hij werkzaam in Psychologenpraktijk Vught. In 2006 werd hij supervisor van de VGCT in welke hoedanigheid hij leertherapie en supervisie verzorgt.

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werkt hij nog slechts parttime in de praktijk.

Werken met ouderen, levensfaseproblematiek, alcoholafhankelijkheid en pathologisch gokken behoren tot zijn specialisaties.

Beeldbellen is tot nader order mogelijk via de volgende link:https://theoadriaens.clientenlogin.nl/

  • Regelmatig bezoeker van wetenschappelijke congressen en symposia
  • Deelname aan intervisiegroep en toetsing
  • Lid supervisor VGCT
  • Visitatie door de LVVP
  • Visitatie door Rino zuid en RCSW

Het GGZ kwaliteitsstatuut vindt u hier.