Jolanda Poelakker

Jolanda Poelakker

Kwalificaties

Psycholoog
Psychotherapeut i.o

Lidmaatschap

Lid NIP

Haar achtergrond bestaat uit een brede levens- en werkervaring, opgedaan in binnen- en buitenland. Zij rondde haar studie International Management Tourism and Leisure af in 2002, met daarbij een specialisatie in interne communicatie. Hierna werkte zij in diverse functies en heeft ze veel gereisd. Na deze opleiding, werkervaring en diverse reizen besloot zij in 2008 het roer om te gooien en zich te richten op een universitaire studie Psychologie. Jolanda studeerde in 2012 cum laude af aan de Universiteit in Tilburg met een masteropleiding Klinische Psychologie. Daarna werkte zij ruim vier jaar als psycholoog bij verschillende landelijke instellingen. Hier heeft zij zich hoofdzakelijk beziggehouden met individuele therapie, maar ook intake en psychodiagnostiek vormden een belangrijk onderdeel van haar taken.

Sinds januari 2017 werkt zij als psychotherapeut in opleiding in Psychologenpraktijk Vught.

Jolanda werkt zowel kortdurend, klachtgericht alsook langer durend, gericht op veranderingsprocessen in gedragspatronen die al langer bestaan. Zij maakt hierbij gebruik van o.a. cognitief gedragstherapeutische technieken en technieken uit de schemagerichte therapie.

Beeldbellen is tot nader order mogelijk via de volgende link:https://jolandapoelakker.clientenlogin.nl/